Samtaler under sygesikringen

Prisen for sygesikringssamtaler kan til enhver tid ses på hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk under henvisning og tilskud.
Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:
 • røveri-, volds- og voldtægtsofre. 
 • trafik- og ulykkesofre. 
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer. 
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. 
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. 
 • pårørende ved dødsfald. 
 • personer, der har forsøgt selvmord. 
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. 
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. 
 • personer med let til moderat depression fra 18 år. 
 • personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år.
Der vil være varierende priser, afhængigt af antallet af deltagere i samtalerne. Skal pårørende deltage i samtalen, skal de henvises for sig selv og betale for deres deltagelse.
Priserne  og reglerne er aftalt mellem Sygesikringen og Dansk Psykologforening.

Samtalerne varer ca. 50 minutter.

Det er muligt at få 12 samtaler under denne ordning. Mennesker med depression og angst kan genhenvises efter vurdering hos lægen.
Holder du pause i samtalerne, må der iflg. Sygesikringen ikke gå 365 dage mellem samtalerne. Så gælder henvisningen ikke mere i - princippet.

Ved sygesikringssamtaler gælder det, at afbud skal modtages senest dagen før, kl. 16. Sygesikringen betaler ikke psykologen ved afbud, der ikke kommer dagen før, kl. 16, eller ved udeblivelser, men klienten betaler det beløb, som hun skulle have betalt for samtalen. 
Der anmodes om afbud så tidligt som muligt, da jeg gerne vil tilbyde tiden til en anden klient. 
Du bedes sikre dig, at beskeden om afbuddet er modtaget – bedst på mail : psykolog@lisemoerup.dk eller indtalt på telefonsvareren på tlf. 97403003. 
Der modtages ikke SMS.

Ved sygesikringssamtaler er jeg forpligtet til at give en melding til den henvisende læge om start af samtaler. Når forløbet afsluttes, sendes ligeledes en orientering til lægen herom.
Det kan aftales, hvad der skal stå i tilbagemeldingen. 

Du kan søge om betaling af din del af regningen ved at henvende dig på Ydelseskontoret. De kan på baggrund af dine indtægtsforhold vurdere, hvorvidt du er berettiget til økonomisk hjælp i forhold til regningen. Det kan være relevant, hvis du er studerende eller på kontanthjælp/anden offentlig ydelse.
Andre har private eller arbejdsmæssige forsikringer, som dækker regningen. Du opfordres til at undersøge det.