Samtale og terapi

Ud over at arbejde med de problemstillinger, som en aftale med Sygesikringen lægger op til, arbejder jeg bredt set med behandling, rådgivning, supervision og konsultation i forhold til børn, unge og voksne.

Jeg har i mange år været i ”feltet” omkring børn, unge og deres forældre og derigennem været involveret i mange forskellige problem-stillinger: barnets udvikling og trivsel, for-ældres bekymring og tanker om hvordan de bedst støtter barnet /den unge, barnet i daginstitution og uddannelsessystemet, samt unges identitetsdannelse og frigørelse.

Jeg har også erfaring med at arbejde med vanskeligheder såsom angst, depression og OCD - ofte med kognitiv terapi som terapeutisk metode – både i forhold til børn, unge og voksne.

I forhold til de vanskeligheder, som vi mennesker løber ind i i livet, såsom skilsmisse, arbejdsrelaterede problemer, ensomhed, tristhed og tab af mening med livet, stiller jeg mig til rådighed som samtalepartner, hvor vi sammen vil finde en ny mening med hændelsen og dermed nye handlemuligheder.

Med baggrund i mine ledererfaringer og lederuddannelse tilbyder jeg også ledercoaching.

Jeg finder det vigtigt at møde mennesker med respekt, nysgerrighed og ”en anden vinkel”. Ved at arbejde med tænkningen og adfærden arbejdes der også med følelser og kropslige reaktioner med mulighed for en positiv ændring.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og dermed underlagt foreningens etikregler med tavshedspligt mm.