Private Samtaler

Priserne for private samtaler uden sygesikringstilskud oplyses ved henvendelse til mig.

Afbud skal være modtaget dagen før senest kl. 16 på mail, sms eller telefonsvarer. Ellers betales det fulde beløb.

Der ydes tilskud til samtaler med børn under 18 år, uanset om der er en henvisning fra lægen eller ej, hvis barnet er medlem af sygeforsikringen Danmark.

Hvis du er over 18 år, er der også mulighed for tilskud fra sygeforsikringen Danmark, men du bedes selv kontakte dem om muligheden herfor.

Fra 1. januar 2016 kræver ”danmark” ikke længere, at der er tilskud fra den offentlige sygesikring.

Det er et krav for tilskud, at medlemmet behandles inden for henvisningsårsagerne 1-11 – dog uden de offentlige alderskrav. Der vil således eksempelvis være tilskud en 40-årig, der behandles for let til moderat angst/OCD og en 17-årig, der behandles for let til moderat depression uden offentligt tilskud og dermed uden henvisning.

I de tilfælde, hvor medlemmet behandles for andre årsager end henvisningsårsagerne 1-11, vil der kun være tilskud til medlemmer under 18 år.

Der vil også i visse tilfælde være mulighed for, at samtaler betales gennem dit forsikringsselskab, gennem en sundhedsforsikring eller gennem din kommune.