Om Lise

Uddannelsesmæssig baggrund:
 • Cand. psych. fra Århus Universitet. 
 • Autoriseret psykolog.
 • Specialist og supervisor i børnepsykologi. 
 • Videregående lederuddannelse.
 • 1 årig uddannelse i kognitiv terapi fra Kognitiv Terapi Center, Risskov.

Erhvervsmæssige erfaringer:
 • Børnerådgivningscenter som klinisk psykolog.
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium som klinisk psykolog.
 • Distriktspsykiatrien som klinisk psykolog.
 • PPR som klinisk psykolog og chefpsykolog.
 • Døgninstitution for børn og unge inden for autismespektret som forstander.

Ledelsesmæssige erfaringer:
 • PPR og døgninstitution.

Andre erfaringer :
 • Forskning om børn i familiepleje via Socialforskningsinstituttet. 
 • Undervisning på bl.a. CVU, Holstebro.
 • Aktiv i oprettelsen af Holstebro Krisecenter og 4 år i bestyrelsen fra krisecentrets start. 
 • Børnesagkyndige undersøgelser vedr. forældremyndighed.
 • Konsulent i Arbejdsmarkedsafd., Holstebro Kommune.